Повідомлення про виникнення особливої інформації ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»;
2. Код за ЄДРПОУ : 00130636;
3. Місцезнаходження : 86060, Донецька обл., м. Авдiївка, вул. Маяковського, 94;
4. Міжміський код, телефон та факс : (06236)3-38-22, (044) 581-09-69;
5. Електронна поштова адреса : info@st-invest.kiev.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.paoazmk.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалі – Емітент), які відбулись 25 квітня 2016 року (протокол загальних зборів №9/04/16 від 25.04.2016), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:
Припинено повноваження голови Наглядової ради Емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» (код за ЄДРПОУ – 33940874). Строк перебування на даній посаді 2 роки. Володіє акціями Емітента у розмірі 0,0046% від статутного капіталу Емітента. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емітента Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код за ЄДРПОУ – 32961940). Строк перебування на даній посаді 2 роки. Володіє акціями Емітента у розмірі 0,0081% від статутного капіталу Емітента. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Новицького Леоніда Віталійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 5 років. Володіє акціями Емітента у розмірі 5,9337% від статутного капіталу Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Обрано членом Наглядової ради Емітента Семчишин Уляну Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.
Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «ФЕРКОН ХОЛДІНГ».
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емітента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.
Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «Рудне П.О.Л.Е.».
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емітента Новицького Леоніда Віталійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.
Володіє акціями Емітента у розмірі 5,9337% від статутного капіталу Емітента.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора ТОВ «Компанія «АЛВІ».
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

ІІІ. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Левшин О.В.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК